Phân tích thí nghiệm môi trường

Tổng quan dịch vụ phân tích của môi trường Nam Bộ
Tổng quan dịch vụ phân tích của môi trường Nam Bộ

21/04/2015 14:06:00

Công ty Môi trường Nam Bộ hân hạnh giới thiệu dịch vụ đo đạc, phân tích môi trường phục vụ các hoạt động trong lĩnh vực môi trường.  

Năng lực đo đạc, phân tích mẫu khí
Năng lực đo đạc, phân tích mẫu khí

21/04/2015 14:14:00

Phòng thí nghiệm phân tích môi trường của Công ty Môi trường Nam Bộ có khả năng thu mẫu, phân tích hầu hết các mẫu khí theo các quy chuẩn quy định hiện hành.  

Năng lực đo đạc, phân tích mẫu nước
Năng lực đo đạc, phân tích mẫu nước

21/04/2015 14:18:00

Phòng thí nghiệm phân tích môi trường của Công ty Môi trường Nam Bộ có khả năng phân tích hầu hết các thông số trong nước thải, nước mặt, nước ngầm, nước biển ven bờ, nước sinh hoạt và nước ăn uống theo các quy chuẩn quy định hiện hành  

Năng lực đo đạc, phân tích mẫu bùn, đất
Năng lực đo đạc, phân tích mẫu bùn, đất

21/04/2015 14:21:00

Phòng thí nghiệm môi trường của Công ty Môi trường Nam Bộ có khả năng thu mẫu, phân tích các mẫu bùn, đất theo các quy chuẩn quy định hiện hành.  

DANH SACH PHONG
DANH SÁCH PHÒNG KIỂM NGHIỆM ĐẠT TIÊU CHUẨN - QUYẾT ĐỊNH SỞ Y TẾ TP.HCM

16/10/2015 22:02:00

DANH SÁCH PHÒNG KIỂM NGHIỆM ĐẠT TIÊU CHUẨN - QUYẾT ĐỊNH SỞ Y TẾ TP.HCM  

1/1
Hỗ trợ trực tuyến
  • LiveChat
  • Châu Đệ (01687856998)

 

Đang xử lý...