Đánh giá tác động môi trường

10:04:00 21/04/2015

Đánh giá tác động môi trường hay viết tắt là ĐTM (hoặc tiếng Anh là EIA) là sự đánh giá khả năng tác động tích cực - tiêu cực của một dự án được đề xuất đến môi trường trong mối quan hệ giữa các khía cạnh tự nhiên, kinh tế và xã hội.

1. Đối tượng thực hiện

Dự án sản xuất, kinh doanh có quy mô như trong Phụ lục II của Nghị định 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015.

Chưa thi công xây dựng và hoạt động.

2. Căn cứ pháp lý

Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 Ngày 23/06/2014;

Nghị định 18/2015/NĐ-CP quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường (Điều 12 - 17);

Thông tư hướng dẫn thực hiện: đang chờ

3. Hồ sơ cần thiết

Giấy đăng ký kinh doanh/ Giấy phép đầu tư.

Thỏa thuận địa điểm xây dựng .

Báo cáo đầu tư/ Giải trình kinh tế kỹ thuật/ Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi.

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất/ Hợp đồng thuê đất

Sơ đồ vị trí dự án

Bản vẽ Mặt bằng tổng thể, thoát nước mưa, nước thải

Bản vẽ các hệ thống xử lý môi trường (nếu có)

Trong một số trường hợp cụ thể, hồ sơ có thể tăng hoặc giảm một số loại.

4. Cơ quan tiếp nhận, thẩm định

Tùy theo quy mô và vị trí dự án, cơ quan tiếp nhận, thẩm định là một trong các cơ quan sau:

Sở Tài nguyên và Môi trường

Ban quản lý Khu công nghiệp

Ban quản lý Khu kinh tế.

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Các bộ khác.

5. Xử phạt vi phạm

Phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 250.000.000 đồng đối với hành vi không có báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt theo quy định.

Quy định xử phạt chi tiết tại điều 12, Nghị định 179/2013/NĐ-CP_ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

Đánh giá:

 

                   

0/5 (0 bình chọn)

Hỗ trợ trực tuyến
  • LiveChat
  • Châu Đệ (01687856998)

 

Đang xử lý...