Nguồn lực công ty

I.  CƠ CẤU TỔ CHỨC

II.  NHÂN LỰC CÔNG TY

Trong quá trình hình thành và phát triển, Công ty chúng tôi đã xây dựng được một đội ngũ nhân viên có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực phân tích thí nghiệm, nghiên cứu khoa học, cung cấp các dịch vụ trong lĩnh vực Môi trường; tư vấn thiết kế, cải tạo hệ thống xử lý nước thải, khí thải. Cùng với phương châm hoạt động “Môi Trường Nam Bộ luôn Đồng Hành Cùng Bạn”, chúng tôi tin rằng có thể đáp ứng được mọi yêu cầu của bạn với chất lượng tốt nhất cùng đội ngũ thành viên nòng cốt như sau:

STT HỌ VÀ TÊN TRÌNH ĐỘ KINH NGHIỆM CHỨC VỤ
01 Lê Thanh Quang Thạc sỹ 14 Năm P.Giám đốc
02 Nguyễn Thị Hiền Cử nhân kinh tế 9 Năm TP. Tổ chức
03 Nguyễn Anh Tuấn Thạc sỹ môi trường 12 Năm TP. Dự án & Phát triển
04 Thái Thị Hồng Nhung Kỹ sư môi trường 9 Năm TP. Thí Nghiệm

Cố vấn kỹ thuật:

PGs.TS.Thái Văn Nam: Trưởng khoa Công nghệ Sinh học – Thực phẩm – Môi trường, trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh

Đào tạo chuyên môn:

Các cán bộ kỹ thuật và quản lý của Công ty đều được đào tạo bài bản theo trình độ và yêu cầu của công ty, tuân thủ theo chuẩn mực của ISO/IEC 17025:2005. Mỗi cá nhân đều có chương trình đào tạo và tự đào tạo chuyên môn và được theo dõi, giám sát định kỳ đánh giá nâng cao tay nghề.

Công ty thường xuyên gửi cán bộ chuyên môn và quản lý tham gia các khóa đào tạo bên ngoài, bổ sung kiến thức nâng cao năng lực chuyên môn và quản lý, điều hành.

 

III.  CÁC ĐƠN VỊ PHỐI HỢP VÀ HỢP TÁC

  • Viện Nhiệt Đới Môi Trường
  • Trung Tâm Hạt Nhân TP.HCM
  • Phòng Thí Nghiệm – Viện Lâm Nghiệp Miền Nam
  • Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Công Nghệ Chấn Nam
Hỗ trợ trực tuyến
  • LiveChat
  • Châu Đệ (01687856998)

 

Đang xử lý...